Haberler

Yeşil Sanayi Destek Programı Başladı

Yeşil Sanayi Destek Programı Başladı

Dünya Bankası’nın desteği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çağrısı yürülüktedir. Program çerçevesinde KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacaktır. Söz konusu destek ile yenilenebilir enerji (GES), kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi vb. tematik alanlarda imalatçı işletmeler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir.

Proje kapsamında KOSGEB tarafından imalatçı KOBİ’lerin;

 • Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi,
 • Çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması,
 • Enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Çevresel sürdürülebilirlik, rekabetçilik, yatırım olanakları, dijitalleşme ve kaynak tedarikinde güvence amacı ile çevresel duyarlılığa ve kaynakların daha verimli tüketilmesine yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi

amaçlanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümüne ilişkin faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması, üretimde enerji ve su tüketiminin azaltılması, atıklarının yönetilebilir olması, makine modernizasyonu ve ürün yaşam döngüsü yönetimi temiz ve döngüsel ekonomi kavramları çerçevesinde önceliklendirilmiştir.

BAŞVURU TARİHLERİ:
08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (Başvuru Tarihleri)

KİMLER BAŞVURABİLİYOR:
 1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
 2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G) (45, 46, 47)
 3. Bilgi ve iletişim (Kısım J) (60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, 61 – Telekomünikasyon 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 63 – Bilgi hizmet faaliyetleri)
 4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
  70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
  71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
  72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
  73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,
  74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
 5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
  96 – Diğer hizmet faaliyetleri.

TÜM DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
https://fka.gov.tr/2022-yili-turizm-ihracat-ve-tarimin-gelistirilmesi-finansman-destegi-programi-ilani-detayi-165547276148


GES PROJELERİ İÇİN ÇAĞRI:
2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı: Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. DESTEK ORANI %60.
BAŞVURU KOŞULLARI:
 1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 3. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
 4. İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.
 5. Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.
 6. Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.
 7. Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ PROJELERİ İÇİN ÇAĞRI:
2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı: Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır. DESTEK ORANI %70.
BAŞVURU KOŞULLARI:
 1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 3. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
 4. Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır. 5. Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

Tel: 0 312 595 28 00 (pbx)
Çağrı Merkezi: 444 1 567