KOSGEB KobiGEL Projeleri

KobiGEL 2022 Çağrısı

sure_uzatimi_01

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilmektedir. Sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilmesi, bu konuda yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin varlığına bağlıdır.

2022 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”tir.

Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin “erişilebilir” hale getirilmesi stratejik müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecek ve bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir.

“Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknoloji, çağrının kapsamını oluşturmaktadır.

Proje Başvuru Tarihleri

13 Aralık 2022 – 11 Ocak 2023

Başvuru sistemi 11 Ocak 2023 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Desteklenecek Proje Giderleri

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 6 mevcut veya yeni* personel desteklenebilir.

900.000 TL’ye kadar
geri ödemesiz

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

1.100.000 TL’ye kadar
geri ödemeli

C) Yazılım Giderleri

 • Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
400.000 TL’ye kadar
geri ödemeli

D) Hizmet Alım Giderleri

400.000 TL’ye kadar
geri ödemeli
 • Eğitim giderleri
 • Test ve analiz giderleri
 • Belgelendirme giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Proje hazırlama danışmanlığı gideri
 • Tanıtım giderleri
 • Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
 • Fuar giderleri

2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmektedir.

2022 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak”tır.

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Proje Başvuru Tarihleri

13 Aralık 2022 – 11 Ocak 2023

Başvuru sistemi 11 Ocak 2023 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Desteklenecek Proje Giderleri

A) Personel Giderleri

 • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir.
 • Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir.
400.000 TL’ye kadar
geri ödemesiz

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

1.200.000 TL’ye kadar
geri ödemeli

C) Yazılım Giderleri

 • Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
600.000 TL’ye kadar
geri ödemeli

D) Hizmet Alım Giderleri

400.000 TL’ye kadar
geri ödemeli
 • Eğitim giderleri
 • Test ve analiz giderleri
 • Belgelendirme giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Proje hazırlama danışmanlığı gideri

2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından özellikle sanayi sektöründe gerçekleşecek verimlilik kazanımları sürdürülebilir büyüme açısından başat bir rol üstlenmektedir. On Birinci Kalkınma Planının, üretim ve verimlilik odağı doğrultusunda, İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması suretiyle katma değerli üretim yapısına geçiş Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

Bu doğrultuda, “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” proje teklif çağrısı ile imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler “rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir.

 1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi
 2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması
 3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması
 4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

Proje Başvuru Tarihleri

13 Aralık 2022 – 11 Ocak 2023

Başvuru sistemi 11 Ocak 2023 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Desteklenecek Proje Giderleri

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 2 yeni personel desteklenebilir.

200.000 TL’ye kadar
geri ödemesiz

B) Makine-Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

1.500.000 TL’ye kadar
geri ödemeli

C) Yazılım Giderleri

 • Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
300.000 TL’ye kadar
geri ödemeli

D) Hizmet Alım Giderleri

200.000 TL’ye kadar
geri ödemeli
 • Eğitim giderleri
 • Test ve analiz giderleri
 • Belgelendirme giderleri
 • Proje hazırlama danışmanlığı gideri
 • Danışmanlık giderleri

İmalat Sanayisine Yönelik Çağrı

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız:  KOSGEB