Haberler

“Spor Araştırmaları” Özel Proje Çağrısı 12 Kasım 2021’de Bitiyor!

“Spor Araştırmaları” Özel Proje Çağrısı 12 Kasım 2021’de Bitiyor!

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “Spor Araştırmaları” Özel Proje Çağrısı 10 Eylül 2021 tarihinde açıklanmıştı. Proje süresi 24 ay, destek üst limiti ise 720.000 TL olarak duyurulmuştu. Programın amaç ve kapsamı ise çağrıyla beraber, internet sitesinden duyurulmuştu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal bir açıklama yaparak çağrı ile ilgili son gelişmeleri paylaşırken, proje teslim tarihinin 12 Kasım 2021’de bittiğini duyurdu. Detaylı bilgi için:

https://tubitak.gov.tr/tr/haber/prof-dr-mandal-spor-bilimleri-alaninda-turkiyenin-gucunu-arttirmak-uzere-yola-ciktik

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/spor_arastirmalari_cagri_metni.pdf

Çağrı Amaç ve Kapsamı:

Kalkınma Planı’nda yer verildiği üzere, sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye gelebilmek ülkemizin spor alanında ulaşmak istediği temel amaçtır. Güncel toplumsal problemler çerçevesinde, özellikle küresel salgın gibi yalnız ülkemizi değil küresel çapta toplumları derinden etkileyen faktörlerin önemli değişimlere neden olduğu ve tüm bu değişimlerin bireysel, kurumsal, toplumsal, ekonomik, çevresel vb. bağlamda birçok sonuç doğurduğu/doğuracağı düşünülmektedir. Spor alanı ve ülkemizin bu alanda ulaşmak istediği amaçlar da doğrudan ve dolaylı olarak tüm bu süreçlerden önemli ölçüde etkilenmektedir.

Günümüzde, sporun birçok farklı disiplin ile etkileşim içine girmesi nedeniyle spor bilimleri çalışmalarına daha bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması ve bu etkileşim ortamında spor ve sporla ilişkili konularda nitelikli bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu çerçevede, “Spor Araştırmaları” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Bu çağrının amacı, spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, mevcut durum ve sorunların kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesidir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinde üretilecek bilgilerin ve odaklanılacak sorunların bilimsel yöntemlerle ele alınması; özgün yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirilerek karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak politika önerilerinin sunulması beklenmektedir.

Bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinde ele alınacak araştırma konularında, dünyada geliştirilen uygulama örnekleri ve modellerin eleştirel bir analizi yapılarak ülkemiz için uygulanabilirliğinin de derinlemesine tartışılması beklenen bir husustur. Ancak bu hususun, sunulacak proje önerilerinde birer müstakil araştırma konusu olarak değil, araştırılan konunun kavramsal çerçevesinin oluşturulması, problem durumunun ortaya konulması, tartışma ve önerilerin geliştirilmesi bölümlerinde kapsamlı olarak ve eleştirel bir yaklaşımla ele alınması beklenmektedir.

Sunulacak proje önerilerinde sporun bireysel ve toplumsal olarak çok boyutlu etkilerinin anlaşılması açısından, konunun çok disiplinli veya disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması ve tarama modelinde çalışmaların ötesinde performans odaklı ve deneysel modelde tasarlanması da önemli bir husustur.

Araştırma Konularıyla İlgili Örnekler:
 1. Spor Eğitimi, Spor Elemanı Yetiştirmede Program Geliştirme ve Sporda İstihdam
 2. Okul Spor Faaliyetlerinin Yapısı, İşleyişi ve Verimliliği
 3. Spor ve Sağlık
 4. Sporda Şiddetin, Spor Yoluyla Şiddet ve Bağımlılığın Önlenmesi
 5. Özel Gereksinimli Bireylerde Spor
 6. Spor Yönetimi ve Politikası
 7. Sporda Tesisleşme, Türkiye’nin Sporda Tesisleşme Politikası ve Tesislerin İşleyişi ile Verimliliği
 8. E-Sporun Toplumsal, Kültürel, Eğitsel, Ekonomik ve Sağlık Üzerine Etkileri
 9. Sporun Toplumsal İşlevi, Toplumsal Hareketliliğe ve Toplumsal Bütünleşmeye Etkilerine İlişkin Çalışmalar
 10. Spor antrenman ve rehabilitasyon teknolojileri
 11. Sporcu Biyo-mekaniği ve Performans Ölçüm Araç Gereçleri ile İlgili Çalışmalar
 12. Profesyonel Kaliteye Eşdeğer Sporcu Malzemesi Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar